Fåglar DDR

DDR - Fredsduva, Block vackert stämplat block 

36,00 kr