Korp Rökelsebrännare

Höjd: 8 cm.

 Längd: 26 cm. 

Vikt: 160 gram. 

Produkten är formgjuten, finputsad och målad för hand. 

Material: Polystone 

fågel art Korp 

99,00 kr